JSMM

TO MY TWORZYMY HISTORĘ

50 SAMORZĄDÓW

Patronatów Honorowych Prezydentów, Marszałków Województwa , Burmistrzów oraz Wójtów w Polsce ale też za granicą.

Patronat Honorowy Marszalka Sejmu RP

Jeden z najważniejszych Patronatów jaki otrzymaliśmy, przy organizacji imprez.

Konsula Generalnego RFN we Wrocławiu

Otrzymaliśmy także Patronat Honorowy Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

100 podmiotów gospodarczych

Przy organizacji imprez współpracowaliśmy z ponad setką podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych rownież zagranicznych.